Untitled Document

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
2011. évi pályázatai

Az Erzsébet-utalvány kibocsátására a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, míg forgalmazására az egyszemélyes tulajdonában álló Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. jogosult.

Az Erzsébet-utalvány forgalmazásából realizálható eredmény kizárólag állami közfeladat ellátására, közjóra fordítható. A Kormány döntése szerint útjára indul az Erzsébet-program, azaz a szociális üdültetés új rendszere.

Az Erzsébet-program keretében, első lépésként 2 milliárd forint értékben pályázatot hirdetünk meg szociálisan hátrányos helyzetűek részére üdülésük, pihenésük, rekreációjuk elősegítésére. Így a nyugdíjasok, a fogyatékossággal élők, a nagycsaládosok illetve a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi munkavállalók támogatásban részesülhetnek üdülési szolgáltatás formájában, amelyet állami tulajdonban lévő üdülőkben vehetnek igénybe a szociálisan rászorulók.

A pályázati kiírás már megtekinthető a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány honlapján, a kérelem benyújtásához szükséges adatlap január 16-tól február 29-ig nyújtható be.

"Feltöltődés"
Nyugdíjasok részére
Pályázati kiírás
Pályázati adatlap

"Élmény együtt"
Nagycsaládosok részére
Pályázati kiírás
Pályázati adatlap
Munkáltatói igazolás
Nyilatkozat a család egy főre jutó havi nettó jövedelméről
Pótlap (amennyiben háromnál több gyermekkel pályázik)

"Vár a pihenés"
Fogyatékossággal élő személyek részére
Pályázati kiírás
Pályázati adatlap

"Pihenő gondoskodás"
Szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények munkavállalói részére
Pályázati kiírás
Pályázati adatlap
Munkáltatói igazolás
1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Amennyiben további kérdése van,
kérjük, forduljon Telefonos ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi telefonszámon,
munkanapokon 8 és 16 óra között:
06 1 371 32 42

TÁJÉKOZTATÓ A LEZÁRULT PÁLYÁZATOKRÓL  
 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (MNÜA) a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint hat szakszervezeti konföderáció által 1992-ben létrehozott közhasznú tevékenységet ellátó civil szervezet.

A létrehozás törvényi alapját az 1992. évi LI számú törvény adta. Az Alapítók fő célkitűzésként a munkavállalók, szövetkezeti tagok valamint családtagjaik, nyugdíjasok és más önálló jövedelemmel nem rendelkező személyek szociális célú kedvezményes üdültetésének biztosítását jelölték meg.

Az Alapítvány saját vállalkozási tevékenységéből jelenleg csak korlátozottan áll rendelkezésre olyan forrás, melynek segítségével a bármely szempontból hátrányos helyzetben lévők üdülési hozzájárulását egészben átvállalhatná. Célunk, hogy az önálló jövedelemmel nem rendelkezők, valamint a különböző okokból hátrányos helyzetben lévő személyek szociális üdültetését továbbra is biztosíthassuk, illetve tervezzük a támogatások más csoportokra való kiterjesztését és a kedvezmény mértékének növelését.

 
KERESŐ
Elfogadóhelyekben
Ajánlatokban
Mindenben
BEJELENTKEZÉS PARTNEREKNEK
Felhasználónév

Jelszó
 

MAGYAR NEMZETI ÜDÜLÉSI ALAPÍTVÁNY 1593. Budapest. Pf.:737. TELEFON +36 1 248 2150 FAX: +36 1 319 7511 INFO@NUSZ.HU